Jag skräddarsyr alltid mina föreläsningar

I  20 år har jag föreläst för företag och organisationer. Varje föreläsning är skräddarsydd för att passa som en perfekt pusselbit på kundträffen, kickoffen eller konferensen. Det enda som ALLTID är lika är att jag blandar humor och allvar.

Läs mer om hur jag "skräddarsyr" föreläsningarna för varje kund här!

ETT AXPLOCK AV TEMAN:

 • Effektivare verksamhetsstyrning – om att gå från funktionsegoism till samarbete
 • Personlig effektivitet – att göra mer av det som är angeläget och mindre av allt annat.
 • Vardagligt ledarskap – om hur vi leder andra genom hur vi bemöter dem
 • Entreprenörskap och affärsmannaskap – om vikten om att fortsätta ”gräva mask även när man börjat fånga gäddor”
 • Att göra det omöjliga möjligt – om föreställningar som hindrar oss göra det som vi mår bättre av, både som individer och organisationer

Nedan presenterar jag några vanliga rubriker och innehåll. Jag vill dock vara väldigt tydlig med att det inte rör sig om färdiga koncept. Det är snarare exempel på inramningar som du och jag kan utgå ifrån när vi pratar om innehållet i just din föreläsning.

Vill du boka en föreläsning ska du prata med min kollega Gunilla Ståhl som har koll på lediga datum och kan ge en offert. Du når henne på gunilla@klashallberg.se

 

EXEMPEL PÅ INNEHÅLL OCH RUBRIKER:

Effektivare verksamhetsstyrning- ett föredrag om att gå från funktionsegoism till samarbete

Föreläsningen riktar sig till organisationer som vill förbättra styrningen av verksamheten. Oavsett om du kommer från privat eller offentlig sektor och oavsett hur stor din organisation är behöver du styra den. Min erfarenhet är att ju större en organisation blir, desto större risk finns det att styrsystemen i praktiken blir sub-optimerande. Dvs att de mätbara målen för vissa enheter/funktioner inte riktigt bidrar till att helheten blir bra.

Jag berör i föreläsningen:

 • Funktionsegoism
 • Stuprör och hängrännor
 • Mätbara mål kontra omätbara mål
 • Regelstyrning vs värderingsstyrning

Det är mig du ska hyra in när du vill att någon kan belysa ovanstående problematik på ett humoristiskt, träffsäkert och lättillgängligt sätt. Det är INTE mig du ska hyra in om du vill ha ännu en mastermind med nya algoritmer för att mäta ännu mer och på ännu fler sätt.

Givetvis skräddarsyr jag, precis som med alla andra föreläsningar, efter dina/era behov.

 

Personlig effektivitet

För att kunna vara effektiv behöver man som individ och som organisation ha en aning om vad som faktiskt är angeläget. Många av oss drabbas av ett slags moment 22 när vi antingen själva är oklara på vad som är viktigt, eller när vi dras med i att organisationen har oklara strategier och målbilder.

Den här föreläsningen handlar om att inspirera er som organisation att ta reda på vad som är viktigt. Vilka faktorer är det som VERKLIGEN spelar roll för att ni ska uppnå resultat?

Den här föreläsningen handlar också om att inspirera dig som individ att orka ta reda på vad som är viktigt i ditt liv. Både privat och professionellt. Du får också lära dig ett VERKTYG för att både på kort och lång sikt öka din personliga effektivitet.

Ur innehållet:
 • Vem äter semlan? - om ansvar.
 • SNHK-metoden
 • Ho hoo - ljudet av framgång.
Föreläsningen är krass, humoristisk och gör helt klart för deltagaren vem som äter semlan.

 

Hedra mysteriet - prestera bättre och må bättre

Kärnan i föreläsningen handlar om att inspirera individer och organisationer att både styra upp och släppa taget. Jag upplever att vi till stor del urskiljningslöst försöker styra upp, kontrollera, förstå det mesta i vårt liv och jag tror i grunden det är bra att vi försöker få ordning på tillvaron. Problemet är när vi ger oss på sånt som är svårt att ta kontroll över, eller att vi ibland är så bundna av olika målstyrningsprocesser, scorecards eller budgetar att vi helt enkelt struntar i att göra saker som inte passar med vår planering. Det kan bli väldigt omständigt, inneffektivt och dyrt. Under föreläsningen inspirerar jag åhörarna att ta ett kliv framåt och våga göra mer av det som verkligen är angeläget.

 

Mask - mört - gädda -  en föreläsning om entreprenörskap och affärsmannaskap

När jag växte upp lärde jag mig att fiska av min far. Först gräver man mask, sedan agnar man kroken med mask och drar upp mört för att därefter sätta mörten på kroken och dra upp gäddan.

Efter 20 år i näringslivet kan jag konstatera att analogin till affärslivet är påtaglig. Jag ser det i stora organisationer och jag ser det i små. Jag ser det hos det nystartade bolaget och jag ser det hos storbolag.

När du hyr in mig kommer jag att skräddarsy metaforen för att vara relevant i ditt sammanhang, oavsett om det handlar om entreprenörskap hos nystartade bolag eller om du driver en stor verksamhet där du t ex vill öka medvetenheten om vikten av att fortsätta gräva mask även när man börjat fånga gäddor.

Det blir ett träffsäkert, roligt och engagerande föredrag om att jobba med samma engagemang både i det stora och i det lilla.

 

YCDBRALAI – en föreläsning om att arbeta mindre och få mer gjort

You Can’t Do Business Running Around Like An Idiot. En föreläsning om att använda en större del av människans potential. Det slösas bort alldeles för mycket energi, både i arbetsliv och i privatliv, på att göra saker vi tror att vi borde göra. Här inspirerar jag till att göra rätt saker istället för att göra många saker. Vilket spar tid. Jag pratar om att prioritera och att våga ifrågasätta vardagens alla måsten och agera utifrån lust, snarare än plikt. Med hjälp av en blandning av humor och allvar visar jag enkla sätt att få ut mer av vardagen och låter deltagarna både skratta, minnas och tänka efter. En kick för dig som vill ha en mer inspirerande vardag och bättre resultat. Mycket av föreläsningen hämtas från boken med samma namn.

Bemötandets magi - en föreläsning om vardagligt ledarskap

Föredraget handlar om hur vi människor, oavsett om vi är chefer eller ej, leder andra människor genom hur vi bemöter dom. När alla individer i en organisation möter t ex sina kunder med genuin nyfikenhet och med visshet om vad verksamheten går ut på, då leder vi kunderna på ett sätt som gör att alla mår bra och är nöjda och fortsätter att köpa. Det här gäller inte bara i serviceyrken, även om det är ännu mer påtagligt där. Det här gäller i alla organisationer. Vi leder andra genom vårt bemötandet.


Hångla mer! En föreläsning om att få ut mer av vardagen.

Tänkvärd underhållning i pratform i en vindlande färd av igenkänning, aha-upplevelser, gapskratt och livets allvar. Temat är att ge sig hän. Att hångla istället för att småpussas. Att leva sig svettig helt enkelt. Du kan se delar från föreläsning på min videokanal.

Hångla mer! är även titeln på en av mina böcker som innehåller berättelser att skratta till och känna igen sig med. Ett bra komplement till föreläsningen.
Läs några sidor ur boken för ett smakprov.

En föreläsning om det möjliga och det omöjliga

Vi människor "får för oss" en massa föreställningar och skapar oss uppfattningar om både stort och smått och ont och gott. Ett av alla områden där vi ofta har tydliga föreställningar och uppfattningar är kring vad som är möjligt för oss att uppnå. Ett intressant fenomen med föreställningar av olika slag är att vi tenderar att hellre försvara vår föreställning, även om vi inte trivs med den, än att upptäcka en ny sanning som vi kanske mår bättre av. Den här föreläsningen tar fasta på föreställningar om vad som är möjligt och omöjligt. Både för individer och organisationer. Utan att agera som en slags amerikansk hallelujakonsult pratar jag om hur vi som individer kan påverka vår egen situation. Och givetvis även hur det kan påverka organisationen.

Dela