KONTAKT

Du får kontakt med mig genom min kollega Gunilla Ståhl. Hon har hand om bokningar, frågor och andra angelägenheter. Om din fråga är riktad direkt till mig kommer hon att vidarebefordra den till mig. Hennes mailadress är gunilla@klashallberg.se och telefonnummer är +46700374886. Lämna gärna ditt telefonnummer om du mailar.

FEEDBACK

Jag tar gärna emot feedback om mina föreläsningar och böcker. Maila till info@klashallberg.se